Presentació

PROGRAMA GEP

L’institut Lluís Domènech i Montaner participa, a partir d’aquest curs, en el programa GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme) que organitza el Departament d’Ensenyament. El nostre institut formarà part d’aquest programa durant els cursos 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020.

OBJECTIUS

Els objectius generals del programa són el desenvolupament de projectes interdisciplinaris i transversals per afavorir el plurilingüisme i la millora de la competència lingüística de l’alumnat.

Aquests objectius els volem aconseguir incrementant l’exposició de la llengua anglesa des d’altres àrees no lingüístiques. En el cas del nostre centre, des de les àrees de tecnologia, matemàtiques, música i educació física.

GRUP IMPULSOR

L’ equip impulsor del GEP al nostre institut està constituït pels següents membres:

  • Àgueda Bosch (cap de departament de tecnologia)
  • Mariona Canadell (cap de departament d’educació física)
  • Toni Escrig (professor departament de tecnologia)
  • Pablo Fernández (professor departament de matemàtiques)
  • Mònica Puig (equip directiu – cap d’estudis)
  • Mercè Salvia (professora departament de matemàtiques)
  • M. Eva Solera (cap de departament de llengües estrangeres)
  • Jesús Valls (professor departament de tecnologia)
  • Lali Vidal (cap de departament de música)

FORMACIÓ

El Departament d’Ensenyament ha organitzat diverses sessions formatives en el marc del programa GEP i que van adreçades al professorat participant en el projecte. Aquesta formació es durà a terme al llarg dels dos primers cursos d’implementació del programa GEP al centre.

DIFUSIÓ

A través d’aquesta pàgina web, el grup impulsor vol compartir i difondre entre la comunitat educativa la participació en el programa i els seus resultats. Properament anirem publicant experiències i activitats que s’estan desenvolupant dins el programa GEP al nostre centre.