Agenda 21 escolar
AGENDA 21 ESCOLAR

En què consisteix?
L'Agenda 21 Escolar és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en el projecte de construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l'entorn més immediat. Des de l'any 2001 l'Ajuntament anima els centres educatius (professorat, alumnat, monitors, personal no docent i famílies) a fer la seva AGENDA 21 ESCOLAR, com a projecte d’educació, participació i implicació cívica. Aquest curs hem obtingut el diploma certificatiu que acredita que formem part de la xarxa d´escoles i instituts de l´agenda 21 escolar. Vam assistir a la sessió inaugural que es va fer a l´ajuntament de Barcelona.

Què estem fent?
- Participació en la setmana europea de prevenció de residus. Auditoria del procés de recollida de residus.
- Millora del procés de recollida de residus.
- Reciclatge dels materials emprats en pràctiques de tecnologia.
- Es farà venir al centre el Punt Verd Mòbil Escolar.
- Implicar al alumnat en la utilització d´energies renovables. Aquest any s´ha portat a terme un treball de recerca sobre escalfament de l´aigua del vestuari amb col.lectors solars.
- Hem aconseguit de l´ajuntament compost pel hort, un compostador i diverses plantes aromàtiques així com asessorament i cursos de formació.

Què farem?
- Involucrar a la tota la comunitat educativa en el projecte. Estem totalment oberts a la  col.laboració dels pares i mares.
- Impuls del hort escolar. Implantar el compostatge al centre educatiu com a eina pedagògica i de conscienciació.
- Seguir millorant el procés de recollida de residus i de reciclatge.
- Portar a terme més  projectes relacionats amb les energies renovables.