Aules Projecte

Les Aules Projecte són un recurs que utilitzem en el nostre institut per atendre millor la diversitat a 1r i 2n d’ESO.

Són unes Aules en les que es treballen les matèries instrumentals (matemàtiques, Llengua Catalana, Llengua Castellana i Anglès) d’una manera adaptada, amb un major ús de les TIC i amb un tema com a centre d’interès o projecte que unifica l’enfocament de les matèries.

De moment, dediquem un total de 12 hores a aquestes aules. L’alumnat que necessita aquest recurs surt del grup ordinari al qual és adscrit, i durant aquestes hores treballa i aprèn d’una manera adaptada. La resta d’hores els i les alumnes d’Aula Projecte van al seu grup ordinari. La ràtio d’aquesta aula és de 12 a 14 alumnes màxim, i la selecció de l’alumnat la fa el centre amb la informació que rep en el traspàs Primària-Secundària i amb l’observació de l’evolució de l’alumnat per part de l’Equip Docent i l’Equip Psicopedagògic de l’institut.

Són grups flexibles en el sentit que estan subjectes a l’avaluació contínua de l’alumnat i al seu aprofitament del recurs, tant per entrar-hi com per sortir-hi.

Durant el curs 2010-2011, per exemple, els alumnes de Projecte II (2n ESO) treballen en la creació d’una revista del centre, que podeu veure en l’apartat d’enllaços de la pàgina d’inici.