Optatives ESO
Matèries Optatives ESO


Curs 2016 - 2017


   Matèria i Àmbit
 Títol de la matèria optativa
Optatives 2on d'ESO
 Anglès
 Traditional Irish Music
 Català
 Lectura, Escriptura i  Argumentació
 Ciències Naturals  Quin temps farà demà?
 Ciències Naturals
 Petites Investigacions
 Francès  Iniciació al Francès
 Orientació  Pedagògica Taller de Lengua
 Plàstica Tècniques Artístiques
 Optatives 3er d'ESO
 Ciències Naturals  Aprenentatge i Servei: L´Hort
 Economia  Emprenedoria i Orientació  Profesional
 Francès
 Francès 
 Llengües Clàssiques  Classical Mithology (en anglès)
 Música
 Singing
 Tecnologia Robòtica


4t ESO Currículum Optatiu:

Es tria un dels itineraris més una matèria de la franja oberta. En total són 3 matèries optatives.

 ITINERARIS de 4rt ESO
Matèries optatives (franja tancada)
Matèries optatives (franja oberta)
1
 Bio-Sanitari/CFGM  Biologia i  Geologia
 Física i Química
 Filosofia

 Francès

 Informàtica

 Informàtica en  anglès

 Informàtica:  Robòtica


 2  Cientifico Tecnològic/CFGM
 Tecnologia
 Física i Química
3
 Humanístic/Social/Artístic/CFGM  Música  Llatí
 4  Artístic/CFGM  Música   Ed. Visual i  plàstica